IHT Jongeren

In juni 2023 is de werkgroep IHT Jongeren gestart met de opdracht om een visie- en werkdocument op te stellen over IHT Jongeren, als aanvulling op het Handboek IHT. Het initiatief voor de werkgroep komt vanuit de platformbijeenkomst en middels een oproep in het veld is de werkgroep samengesteld, waarin verschillende disciplines en verschillende organisaties vertegenwoordigd zijn. De werkgroep wordt gecoördineerd en ondersteund door Tineke de Vos van Projectzorg. De NVvP Kind- en Jeugd heeft gelden beschikbaar gesteld voor dit project. De werkgroep is verschillende maken bij elkaar geweest, zowel fysiek als digitaal om te spreken over de overeenkomsten en verschillen bij IHT Jongeren in het land. De gemeenschappelijke deler is beschreven in het visie- en werkdocument. Na een landelijke feedbackronde is het document aangepast. Trots delen we het resultaat!

Vanaf juni 2024 start de werkgroep met het aanpassen van de IHT getrouwheidsschaal voor IHT Jongeren. De verwachting is dat deze eind 2024 of begin 2025 gereed zal zijn.

IHT Jongeren Visie- en werkdocument

Leden werkgroep IHT Jongeren

  • Kirsten Franken, kinder- en jeugdpsychiater Reinier van Arkel
  • Pierre Herpers, kinder- en jeugdpsychiater GGZ Oost Brabant
  • Britt Hoogenboom, kinder- en jeugdpsychiater Levvel
  • Fanny Mulder, verpleegkundige Accare
  • Simone Schade, verpleegkundig specialist GGZ Breburg
  • Asha Veenman, klinisch psycholoog Curium LUMC
  • Tineke de Vos, co√∂rdinator netwerk IHT- & HIC Jongeren Projectzorg
  • Joost Waas, kinder- en jeugdpsychiater Accare (Voorzitter)
  • Bertwin Zwiers, verpleegkundige Accare