Welkom op de Website van IHT-& HIC Jongeren

Welkom op de Website van IHT-& HIC Jongeren.

Het IHT- & HIC Jongeren netwerk is bedoeld voor alle medewerkers die werken in een IHT- en/ of HIC Jongeren team. Het netwerk bestaat uit twee lagen; De eerste laag zijn alle kinder- en jeugd psychiaters en managers van alle IHT- & HIC teams in Nederland. Deze groep komt elk jaar samen voor een netwerkdag en hebben actief contact onderling m.b.t. complexe casussen of ontwikkelingen. De tweede laag zijn alle medewerkers die werken in een IHT- en/ of HIC Jongeren team. 

Jaarlijkse platformbijeenkomst

Voor de managers en psychiaters wordt er eens in de twee jaar netwerkdag georganiseerd, waarin het samenwerken in het netwerk en drempels verlagen om contact op te nemen een van de doelen zijn, naast inhoudelijk delen van kennis en kunde. Deze platformbijeenkomst is in de even jaren op de woensdag in de vierde week van september. Op woensdag 25 september zal de volgende platformbijeenkomst plaatsvinden.

Twee jaarlijks Congres

Eens in de twee jaar organiseren we een congres voor alle medewerkers van IHT- & HIC Jongeren teams en voor mensen waarbij het werkt hieraan grenst. Dit congres is in de oneven jaren op de woensdag in de vierde week van september. Woensdag 24 september 2025 hopen we het volgende congres te organiseren.

Documenten

Als netwerk hebben we verschillende documenten ontwikkeld. Zoals het gezamenlijke Visie- en werkdocument HIC Jongeren en de HIC- Jongeren monitor. Momenteel is er een werkgroep aan de slag om een Visie- en werkdocument IHT Jongeren te schrijven, aansluitend zal de modelgetrouwheidschaal IHT Jongeren worden ontwikkeld. In de conceptversie zullen deze stukken gedeeld worden met het netwerk voor een feedbackronde.

De vastgestelde documenten vind je onder het kopje ‘Documenten HIC Jongeren’.

Organisatie

Het netwerk IHT- & HIC Jongeren wordt ondersteund door de Landelijke werkgroep IHT- & HIC Jongeren. Contact met de werkgroep kan via;

Tineke de Vos info@hic-jongeren.nl/ 06-18455319

Namens de werkgroep

Pierre Herpers (Karakter)

Anne Pelzer (Reinier van Arkel)

Jeroen Steenmeijer (Reinier van Arkel)

Joost Waas (Accare)

Willemijn Veenboer (ggz NHN)

Tineke de Vos (Projectzorg)