Over ons

De Landelijke Werkgroep IHT- & HIC Jongeren

De Landelijke werkgroep HIC Jongeren is ontstaan vanuit inhoudelijke drijfveren; een netwerk voor en door professionals. Het jeugdhulpstelsel staat onder druk, waardoor mede een toegenomen vraag is naar acute jeugdhulp. Hierdoor is acute jeugdhulp een relatief schaars product geworden. Het netwerk heeft zich altijd ingezet voor uniformering van de zorg en een gelijk aanbod voor de jongeren in Nederland. Zo zijn de afgelopen jaren verschillende producten ontwikkeld door de Landelijke werkgroep HIC Jongeren die de standaard zijn op de werkvloer, zoals het visie- en ervaringsdocument HIC Jongeren en de Monitor HIC Jongeren. Nagenoeg alle acute jeugd ggz afdelingen werken volgens de HIC Jongeren methodiek. Daarnaast is er een levend netwerk ontstaan wat elkaar jaarlijks centraal ziet en elkaar opzoekt en weet te vinden. Een aantal jaar geleden is het netwerk uitgebreid met de collega’s van IHT Jongeren. In de zomer van 2023 wordt er een visie traject gestart om ook voor IHT Jongeren een visie- en werkdocument te ontwikkelen en op termijn de getrouwheidsschaal IHT aan te passen voor IHT Jongeren.

Het netwerk heeft twee lagen; De eerste laag zijn alle kinder- en jeugd psychiaters en managers van alle IHT- & HIC teams in Nederland. Deze groep komt elk jaar samen voor een netwerkdag en hebben actief contact onderling m.b.t. complexe casussen of ontwikkelingen. De tweede laag zijn alle medewerkers die werken in een IHT- en/ of HIC Jongeren team of een werkveld wat hieraan grenst. Voor deze brede laag zijn alle documenten beschikbaar en wordt er eens per 2 a 3 jaar een breed congres georganiseerd.